Điều khoản dịch vụ

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận trước khi sử dụng phần mềm quản lý Spa –EasySpa do công ty Cổ Phần CTNET cung cấp.

1.Phạm Vi Sử Dụng

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho gói dịch vụ phần mềm quản lý Spa – EasySpa, phiên bản chạy dưới tên miền chính thức easyspa.vn.Trang website www.easyspa.vn là trang tin chính thống cung cấp các thông tin cho các tổ chức, khách hàng, cá nhân quan tâm và sử dụng dịch vụ. Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây đồng nghĩa với việc Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này. Trong trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không sử dụng phần mềm EasySpa dưới mọi hình thức.

CTNET chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

2. Sử Dụng Hợp Pháp

Bạn phải nhận thức và chấp nhận rằng Bạn có trách nhiệm sử dụng dịch vụ vào công việc kinh doanh phù hợp với công việc hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác hoặc các thông tin không mong muốn đến các tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Website www.easyspa.vn, dịch vụ phần mềm quản lý EasySpa thuộc bản quyền của Công ty cổ phần CTNET.
Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của CTNET. CTNET cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi

  1. Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại;
  2. Không chỉnh sửa Nội dung.
  3. Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định.

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CTNET. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: contact@ctnet.vn. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.easyspa.vn.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của EasySpa và không tiết lộ cho bên thứ ba. Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào phần mềm quản lý của mình để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào phần mềm quản lý của Bạn do sự bất cẩn của Bạn. Chúng tôi khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng.

5. Giới Hạn Trách Nhiệm

EasySpa sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối hoặc gián tiếp đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website EasySpa; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của EasySpa.

Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng EasySpa, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của EasySpa sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của EasySpa. EasySpa sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website www.easyspa.vn.

Ngoài ra, Bạn cũng hiểu rằng, EasySpa không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. EasySpa khuyến nghị Bạn tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. EasySpa không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Bạn sau khi sử dụng dịch vụ.

6. Đảm Bảo Cung Cấp Dịch Vụ

Website và các Dịch vụ, Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. EasySpa không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên EasySpa và các nhân viên của EasySpa cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, EasySpa cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

7. Xử Lý Sự Cố

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho EasySpa khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với đội ngũ EasySpa để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, EasySpa luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên EasySpa sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn.

8. Thương Hiệu

Thương hiệu EasySpa, Logo EasySpa… đã được đăng ký độc quyền nhãn hiệu của chúng tôi tại Việt Nam. Chúng tôi có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng thời điểm. Bạn không được đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào tương tự có thể gây hiểu lầm hoặc trùng lặp với những nhãn hiệu và logo đã được đăng ký độc quyền. Bạn phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn đề ra của thương hiệu EasySpa, logo EasySpa và phải sử dụng theo đúng quy định của chúng tôi.

9. Chấm Dứt Sử Dụng

Chúng tôi có quyền chấm dứt việc truy cập của Bạn vào Website và việc sử dụng Dịch vụ bất kỳ khi nào tuỳ thuộc vào sự xem xét, quyết định duy nhất của chúng tôi căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh cụ thể của chúng tôi. Sự chấm dứt này sẽ được thông báo trước cho Bạn bằng văn bản hoặc email. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Bạn và bên thứ ba về hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc chấm dứt này.

10. Điều Khoản Chung

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.